Dializa, hemodializa, mocznica, niewydolność nerek u psa, kota.

Dializa a właściwie hemodializa to metoda leczenia nerkozastępczego stosowana w medycynie od lat 60-tych XX w. a w weterynarii od lat 90-tych ubiegłego wieku. Metoda ta polega na oczyszczaniu krwi z substancji niepożądanych w oparciu o zjawiska dyfuzji, ultrafiltracji i konwekcji. W procesie tym wykorzystana jest błona półprzepuszczalna poprzez którą następuje wymiana substancji i wody pomiędzy krwią i płynem dializacyjnym. W wyniku dyfuzji cząsteczki małe do 500 Da przechodzą z roztworu o stężeniu większym do roztworu o stężeniu mniejszym aż do wyrównania stężeń. Ultrafiltracja polega na przechodzeniu wody z osocza do płynu dializacyjnego pod wpływem ciśnienia przezbłonowego TMP /transmembrane presure/ które musi być większe niż 25 mm Hg- ciśnienie onkotyczne osocza odpowiedzialne za utrzymanie wody w łożysku naczyniowym. W zjawisku ultrafiltracji przez błonę dializatora przechodzą substancje o masie cząsteczkowej 500-15000 Da- tzw. transport konwekcyjny. Ultrafiltracja umożliwia w czasie hemodializy kontrolowane odwadnianie pacjenta z mocznicą w przebiegu której mamy często do czynienia z przewodnieniem pacjenta do obrzęku płuc włącznie.

Wskazanie do leczenia narkozastępczego.

Wskazaniem do leczenia nerkozastępczego jest ostra mocznica, zaostrzenie niewydolności nerek i pogorszenie parametrów nerkowych w przebiegu mocznicy przewlekłej, przewodnienie, zatrucia substancjami przechodzącymi przez błonę półprzepuszczalną np. paracetamol, etanol, barbiturany.
Za praktyczne wskazania do przeprowadzenia hemodializy u psa, kota w przypadku mocznicy sugerujemy następujące parametry nerkowe:
– kreatynina powyżej 6 mg./dl, mocznik powyżej 200 mg./dl
– lub druga opcja jeden, dwa dni oligurii i dobowy przyrost poziomu mocznika ponad 50 mg./dl.

Kiedy zacząć zabiegi dializy u psa, kota?

Dyskusja w świecie lekarskim na temat kiedy rozpocząć dializy nadal jest otwarta. Należy pamiętać, że zabieg hemodializy musi być poprzedzony wprowadzeniem u pacjenta specjalnego cewnika dializacyjnego. Można to wykonać w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym, a więc automatycznie znieczulenie to będzie miało niekorzystny wpływ na stan ogólny pacjenta z negatywnym oddziaływaniem na pracę jego nerek. Dlatego też naszym zdaniem lepiej rozpocząć dializowanie pacjenta wcześniej nie dopuszczając do tego by znalazł się w stanie zaawansowanej azotemii ze skrajnie rozchwianą homeostazą, zaburzeniami elektrolitowymi oraz równowagi kwasowo-zasadowej co istotnie pogarsza rokowanie. Sugerujemy by przy kierowaniu pacjentów na hemodializę kierować się raczej drugim przytoczonym wariantem.

Zabiegi hemodializy w klinice weterynaryjnej Lancet Warszawa

W naszej klinice przeprowadzamy zabiegi dializy a właściwie hemodializy od 05.2013. i jesteśmy obecnie po wykonaniu ok. 150-ciu zabiegów (liczba zabiegów cały czas wzrasta). Wszystkie zabiegi hemodializy przebiegały bez powikłań i były skuteczne co do doprowadzenia pacjentów do poprawy parametrów nerkowych. Rokowanie co do trwałego ustabilizowania stanu pacjenta zależy oczywiście od pierwotnego charakteru i zakresu uszkodzenia nerek. Tym nie mniej otwiera się nowa możliwość niesienia pomocy naszym pacjentom i zapraszamy zainteresowanych lekarzy weterynarii oraz właścicieli zwierząt do korzystania z naszej pomocy w tym zakresie.

Informujemy że dn. 19.10.2013. przeprowadziliśmy w naszej klinice pierwszą transplantację nerki u psa. Nasz pacjent przeżył 17-cie dni. Dalej pracujemy nad rozwojem tej procedury medycznej, stworzyliśmy zespół i logistykę związaną z tą formą leczenia (przewlekłej niewydolności nerek u psów i kotów). To zupełnie nowa w polskiej weterynarii metoda leczenia przewlekłej niewydolności nerek, którą można stosować u psów do 8-go a kotów 10-go roku życia. W terminie późniejszym opublikujemy na naszej stronie i w piśmiennictwie szerszą pracę na ten temat.

Skontaktuj się nami w celu ustalenia szczegółów.

Podobne wpisy