Dlaczego szczepienie psów przeciwko leptospirozie jest zalecane?

Ponieważ jest to choroba, która jeśli nie będzie leczona, ma przebieg niepomyślny i kończy się śmiercią psa, a pomyślne leczenie uzależnione jest w dużej mierze od momentu wykrycia choroby i stadium jej rozwoju. Późne wykrycie znacznie zmniejsza szanse na zdrowie.

Leptospiroza (choroba Stuttgardzka lub psi tyfus), występuje na całym świecie. Jest chorobą zakaźną dotykającą wiele gatunków zwierząt, w tym również człowieka.

Leptospiroza powodowana jest przez bakterie – krętki z rodzaju Leptospira. Istnieje wiele serotypów, czyli ich odmian, są one odpowiedzialne za różny przebieg choroby – na początku może być bezobjawowy, podostry a nawet nadostry.

Źródłem zakażenia są najczęściej bezobjawowi nosiciele np. szczury lub inne gryzonie oraz zwierzęta leśne. Bakterie te spotykamy również w wodach stojących (kałużach, bagnach, rozlewiskach, jeziorach, i wolno płynących rzekach). Mogą wnikać do organizmu poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, nie pozostawiając żadnych widocznych śladów w miejscu wniknięcia. Bakterie wydalane są z moczem, gdzie zachowują pełną zjadliwość.

Obraz choroby może być różnorodny. W zależności od rodzaju zarazka i odporności organizmu, wyróżniamy trzy główne jej postaci:

Ostra – Żółtaczkowa – jelitowo – żołądkowa – najbardziej powszechna, cechuje się znacznym osłabieniem, wysoką przemijającą gorączką, drżeniem mięśni, wymiotami, biegunką, zażółceniem błon śluzowych, ciemnożółtym lub pomarańczowym zabarwieniem moczu.
Podostra – nerkowa – charakteryzuje się zapaleniem nerek, bolesnością okolicy lędźwiowej , krwawymi wymiotami, nadżerkami w obrębie jamy ustnej.
Nadostra – posocznicowa – występuje wysoka gorączka, silne osłabienie, wymioty, duszności, uszkodzenie serca. Śmierć zwierzęcia następuje w przeciągu kilku godzin.

Leczenie:
Należy pamiętać, że szybka reakcja na niepokojące objawy, zwiększa szanse na uratowanie Twojego pupila.
Częstym powikłaniem leptospirozy może być ostra niewydolność nerek, wątroby, które wymagają intensywnej terapii wraz z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego – hemodializy.

Zagrożenie dla zdrowia człowieka:
Człowiek jest wrażliwy na wszystkie serotypy leptospir, występujących u zwierząt domowych i dzikich. Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu z bezobjawowymi nosicielami, ich moczem, tkankami zwierząt padłych, wodami powierzchniowymi zanieczyszczonymi krętkami. Należy jednak pamiętać, że przenoszenie choroby nie jest możliwe z osoby na osobę.

Profilaktyka:
Polega na stosowaniu szczepień ochronnych. Dostępne szczepionki chronią już dziś przeciwko 4 serotypom leptospir. Dlatego zapraszamy, udzielimy Państwu stosownej pomocy m.in. w zakresie tego, jakie są szczepienia zalecane dla psów, a także innych zwierząt.

Informacje kontaktowe znajdą Państwo w dziale KONTAKT.

Podobne wpisy