Profilaktyka w walce z kleszczami
|

Profilaktyka w walce z kleszczami

Co to są choroby transmisyjne, co to znaczy, że kleszcze są wektorami przenoszącymi drobnoustroje. W ostatnich latach w Polsce obserwujemy zwiększona częstotliwość występowania u psów i kotów chorób przenoszonych przez kleszcze , komary, ślimaki a…